Αρχική σελίδα Βοηθητικό υλικό "Χειροπιαστό υλικό" Πίνακας πολλαπλασιασμού και διαίρεσης 12Χ12
 

Πίνακας πολλαπλασιασμού και διαίρεσης 12Χ12

10.00

Κοινή χρήση:

Περιγραφή

Πίνακας πολλαπλασιασμού και διαίρεσης 12Χ12

Όταν χρησιμοποιούμε τον πίνακα για να κάνουμε πολλαπλασιασμό τότε:
• τα κόκκινα νούμερα στην πάνω σειρά του πίνακα είναι ο ένας παράγοντας
• τα κόκκινα νούμερα στην άκρη αριστερή στήλη του πίνακα είναι ο άλλος παράγοντας

Παράδειγμα: για να πολλαπλασιάσουμε το 6 με το 7 (6×7)
Κρατήστε τον πίνακα στο χέρι σας και:
• Διπλώστε τον πίνακα οριζόντια μέχρι και το 6 στην αριστερη στήλη κρύβοντας τις οριζόντιες σειρές κάτω απο το 6.

Πίνακας πολλαπλασιασμού βήμα 1
Πίνακας πολλαπλασιασμού βήμα 1

• Μετά διπλώστε τον πίνακα κάθετα μέχρι και το 7 της πάνω σειράς κρύβοντας τις στήλες πίσω απο το 7.

Πυθαγόρειος πίνακας 6Χ7
Πυθαγόρειος πίνακας 6Χ7

• Το αποτέλεσμα του γινομένου 6×7 είναι ο αριθμός που βρίσκεται στο πλακάκι κάτω δεξιά δηλ. Το 42

Σημείωση: Μπορείτε να διπλώστε το πινακάκι και αντίστροφα δηλ μέχρι το 7 οριζόντια και μέχρι το 6 κατακόρυφα

Πυθαγόρειος πίνακας 7Χ6
Πυθαγόρειος πίνακας 7Χ6
ΔΙΑΙΡΕΣΗ

Όταν χρησιμοποιούμε τον πίνακα για να κάνουμε διαίρεση τότε:
• τα κόκκινα νούμερα στην άκρη αριστερή στήλη του πίνακα είναι ο διαιρέτης.
• τα κόκκινα νούμερα στην πάνω σειρά του πίνακα είναι το πηλίκο.

Παράδειγμα: για να διαιρέσουμε το 42 με το 6 (42:6)
Κρατήστε τον πίνακα στο χέρι σας και:
• Διπλώστε τον πίνακα οριζόντια μέχρι και το 6 στην αριστερη στήλη κρύβοντας τις οριζόντιες σειρές κάτω απο το 6.

Πυθαγόρειος Πίνακας 6Χ10
Πυθαγόρειος Πίνακας

• Εντοπίστε με το δαχτυλο σας στην οριζόντια γραμή του 6 το διαιρεταίο δηλ το 42. Μετά διπλώστε τον πίνακα κάθετα μέχρι και το 42 κρύβοντας τις στήλες πίσω απο το 42.

Πυθαγόρειος Πίνακας 6Χ7
Πυθαγόρειος Πίνακας

• Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 42×6 είναι ο αριθμός που βρίσκεται στο πλακάκι πάνω αριστερά δηλ. το 7.

Σημείωση: Μπορείτε να διπλώστε το πινακάκι και αντίστροφα δηλ μέχρι το 7 οριζόντια και μέχρι το 6 κατακόρυφα

 

 

 

Πυθαγόρειος Πίνακας
Πυθαγόρειος Πίνακας

 

Συνοδεύεται με φυλλάδιο ασκήσεων – δραστηριοτήτων που μπορείτε να κάνετε μέσα στην τάξη.

 

Δείτε τον πίνακα πρόσθεσης αφαίρεσης

Δείτε τον πίνακα κλασμάτων, ποσοστών, δεκαδικών