Αρχική Λεξιμάθεια

Λεξιμάθεια

Λεξιμάθεια Λογότυπο
Λεξιμάθεια
Πρότυπο κέντρο λόγου και μάθησης
Χελμού 17, 145 65 Αγ. Στέφανος, ΑΤΤΙΚΗ

Η «λεξιμάθεια», είναι ένα Πρότυπο Κέντρο Λόγου και Μάθησης, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2000 με κύριο στόχο την ανάδειξη των ικανοτήτων των παιδιών με μαθησιακές, γλωσσικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες.

Στη «λεξιμάθεια» παρέχουμε υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης και ψυχολογικής στήριξης (ατομικής και ομαδικής).

Αυτά τα δεκαοχτώ χρόνια, περισσότερα από 3.000 παιδιά έχουν μάθει να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις ιδιαιτερότητές τους.

Είμαστε μία Ομάδα:
 • ανοιχτή στην παρακολούθηση και εφαρμογή κάθε νέας εκπαιδευτικής τεχνικής
 • ενημερωμένη για τις εξελικτικές παιδαγωγικές διαδικασίες
 • αφοσιωμένη στην εξέλιξη του δυναμικού του κάθε παιδιού
 • προσηλωμένη στη σύγχρονη αντίληψη, ότι τα παιδιά με ή χωρίς δυσκολίες έχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές.
Τι άλλο κάνουμε;

Συμμετέχουμε ως εισηγητές σε ημερίδες και συνέδρια και παράλληλα διοργανώνουμε διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικούς θεραπευτές με θεματολογία που άπτεται των ειδικοτήτων μας.

Αναλαμβάνουμε κι αντιμετωπίζουμε:
 • Διαταραχές στη μάθηση: Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία.
 • Αρθρωτικές και Φωνολογικές διαταραχές.
 • Διαταραχές Ροής Ομιλίας.
 • Γλωσσική Αναπτυξιακή Διαταραχή.
 • Βαρυκοϊα
 • Άτυπη κατάποση.
 • Αναπτυξιακές διαταραχές.
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα.
 • Δυσκολίες οπτικοκινητικού συντονισμού.
 • Προβλήματα συμπεριφοράς.
Τα 4 βασικά μας πλεονεκτήματα…

1) To πρωτοποριακό σύστημα διδασκαλίας μας– η μέθοδός μας που καλλιεργεί την αυτενέργεια και την υπευθυνότητα.

2) Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό μας προσωπικό: με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με εμπειρία στον κλάδο τους, αλλά και με εμπειρία στη χρήση της μεθόδου μας.

3) Οι αίθουσές μας: όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο παιδαγωγικό εποπτικό υλικό, διαβαθμισμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιείται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και tablets.

4) Η συνεχής, άμεση και ειλικρινής επικοινωνία με τους γονείς, αλλά και με ανθρώπους με τους οποίους το παιδί συνεργάζεται στην καθημερινότητα του.

 

 

Άρθρα που έγραψε