Αρχική D-all

D-all

D-all
D-all
Διαχειριστής σελίδας

Μετά από αρκετά χρόνια ενασχόλησης στον χώρο της διαφορετικότητας στην μάθηση και των δυσκολιών της, εντοπίσαμε ότι υπάρχουν σελίδες μεμονωμένων επαγγελματιών που αναρτούν άρθρα σχετικά με την επαγγελματική τους ταυτότητα ή ιδιότητα, σελίδες ειδικές για γονείς, σελίδες για εκπαιδευτικούς, σελίδες για φοιτητές. Δημιουργήσαμε λοιπόν την σελίδα D-all.gr

Σύμπραξη ειδικοτήτων και ιδιοτήτων

Αποφασίσαμε λοιπόν,  να ενώσουμε ειδικότητες και ιδιότητες δημιουργώντας ένα χώρο συνύπαρξης, συνδυασμού της έρευνας και της γνώσης με την εμπειρία και το βίωμα.

Δυναμική

Υποστηρίζοντας λοιπόν την δυναμική του τρίγωνου γονείς, ειδικός, εκπαιδευτικός, έτσι ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην όποια παρέμβαση  λάβει το παιδί, παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες ειδικότητες, ιδιότητες, και άτομα αλληλοσυμπληρώνονται.

Τρίγωνο συνεργασίας

Σκοπός μας είναι να γνωρίσει το ευρύ κοινό την διαφορετικότητα στην μάθηση και να την ορίσει ως διαφορετικότητα και όχι ως δυσκολία. Δίνουμε βήμα στα ίδια τα άτομα, αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους με θετικό πρόσημο.

Άρθρα που έγραψε