Κόμβος διαλόγου και σύμπραξης

Μετά από αρκετά χρόνια ενασχόλησης στον χώρο της διαφορετικότητας στην μάθηση και των δυσκολιών της, εντοπίσαμε ότι υπάρχουν σελίδες μεμονωμένων επαγγελματιών που αναρτούν άρθρα σχετικά με την επαγγελματική τους ταυτότητα ή ιδιότητα, σελίδες ειδικές για γονείς, σελίδες για εκπαιδευτικούς, σελίδες για φοιτητές. Ποιός ήταν λοιπόν ο Λόγος δημιουργίας, σκοπός, όραμα του.

Λόγος δημιουργίας, σκοπός, όραμα

Λόγος δημιουργίας, σκοπός, όραμα

Αποφασίσαμε λοιπόν,  να ενώσουμε ειδικότητες και ιδιότητες δημιουργώντας ένα χώρο συνύπαρξης, συνδυασμού της έρευνας και της γνώσης με την εμπειρία και το βίωμα.

Τρίγωνο συνεργασίας

Τρίγωνο συνεργασίας

Υποστηρίζοντας λοιπόν την δυναμική του τρίγωνου γονείς, ειδικός, εκπαιδευτικός, έτσι ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην όποια παρέμβαση  λάβει το παιδί, παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες ειδικότητες, ιδιότητες, και άτομα αλληλοσυμπληρώνονται.

Σκοπός μας είναι να γνωρίσει το ευρύ κοινό την διαφορετικότητα στην μάθηση και να την ορίσει ως διαφορετικότητα και όχι ως δυσκολία. Δίνουμε βήμα στα ίδια τα άτομα, αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους με θετικό πρόσημο.

Διαβάστε τον λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε το D-all