Αντιγραφή από τον πίνακα

Αντιγραφή από τον πίνακα