Πολλαπλασιάζω και διαιρώ εικόνα 2

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ εικόνα 2