Μιά μέρα στην ζωή ενός έφηβου με δυσλεξία

Μιά μέρα στην ζωή ενός έφηβου με δυσλεξία