Οι νότες στην μουσική είναι όπως τα γράμματα στην γλώσσα.

Οι νότες στην μουσική είναι όπως τα γράμματα στην γλώσσα.