Μπορεί να τρώει μόνο του

Μπορεί να τρώει μόνο του