‘Άρθρα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αφορούν καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και σπουδαστές πανεπιστημιακών αλλά και τεχνολογικών σπουδών. Τρόπους προσαρμογής της παράδοσης μαθημάτων έτσι ώστε να διευκολύνονται σπουδαστές με μαθησιακή διαφορετικότητα. Τεχνικές μελέτης  ανάλογα με το περιεχόμενο του μαθήματος και το μαθησιακό προφίλ του σπουδαστή.

Διαβάστε ακόμη για την κοινωνική αλληλεπίδραση ατόμων με μαθησιακή διαφορετικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Προβλήματα σχέσεων, συναναστροφών, υπευθυνότητας, αυτορύθμισης και αυτοπεποίθησης, κάτω από την πίεση των σπουδών. Αυτονόμηση και ανεξαρτησία μετά από μία πολύ καταπιεστική και καθοδηγητική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιλογή σπουδών και επαγγελματικός προσανατολισμός. Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης σπουδών, ωριμότητα υποψηφίων σπουδαστών για να λάβουν αποφάσεις ζωής.