Διαφέρουν οι εμπειρίες νέων με μαθησιακή διαφορετικότητα από αυτές των αντίστοιχων ενηλίκων; Πως έχει καταγραφεί η σχολική αποτυχία και πως αυτή έχει μαλακώσει ή επιδεινωθεί με την πάροδο των ετών; Πως μπορούν να βρουν τα πλεονεκτήματά τους και να επενδύσουν σε αυτά;

Ακούγοντας την γνώμη των νέων, καταλαβαίνουμε την καθημερινότητά τους, παρατηρούμε πως αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιμέρους δυσκολίες. Δίνουμε την ευκαιρία στο κοινό να καταλάβει ότι δεν η μαθησιακή διαφορετικότητα επηρεάζει όλη την ζωή και όχι μόνο τα σχολικά χρόνια. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και τι πρέπει να αλλάξουμε σαν γονείς και σαν κοινωνία. Η παράθεση των απόψεών τους είναι αυτή που μπορεί να δώσει σε εκείνους κίνητρο αλλά και σε μας την δυνατότητα να βελτιώσουμε τις συνθήκες αποδοχής της μαθησιακής διαφορετικότητας.