Ποια είναι τα αναπτυξιακά στάδια που πρέπει να επιτυγχάνονται ανά ηλικία. στους βασικούς αναπτυξιακούς τομείς; Οι αναπτυξιακοί τομείς είναι: γνωστική, γλωσσική, κινητική, κοινωνική ανάπτυξη και αυτονόμηση.

Υπάρχουν λοιπόν δραστηριότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχουν επιτευχθεί σε κάθε τομέα, σε κάθε ηλικιακό στάδιο, έτσι ώστε το παιδί να περνάει επιτυχώς από το ένα στάδιο ανάπτυξης στο άλλο και να εξελίσσεται φυσιολογικά ηλικιακά.

Όταν υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις ή αποκλίσεις στην επίτευξη αυτών των στόχων, τότε οφείλουμε να ζητήσουμε επαγγελματική συμβουλή και καθοδήγηση έτσι ώστε αν μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η πρώιμη παρέμβαση είναι το κλειδί στην επιτυχία.