Μαθησιακό προφίλ

Αρχική Μαθησιακή διαφορετικότητα Μαθησιακό προφίλ
Το μαθησιακό προφίλ του κάθε ατόμου, είναι ο τρόπος με τον οποίο το άτομο μαθαίνει πιο αποδοτικά και εύκολα. Μπορεί κάποιο άτομο να οπτικός τύπος, λεκτικός τύπος, κιναισθητικός τύπος κ.λ.π. 
error: Απαγορεύεται η αντιγραφή !!! Το Περιεχόμενο προστατεύεται !!