FIND YOUR BLISS

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Η συμβουλευτική βασίζεται στα ψυχομετρικά tests της σειράς Ariston (www.aristontest.gr) και απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους & ενήλικες, με σκοπό να ενισχύουμε την αυτογνωσία, να καλλιεργούμε την αποδοχή, και να αποφασίζουμε με σεβασμό στη φύση μας, ώστε να ζούμε πιο αληθινά και πιο αρμονικά.

“Αν οι άνθρωποι μάθαιναν να επιδιώκουν τη δική τους ευτυχία, αντί τη δυστυχία των άλλων, θα πετυχαίναμε μια καλή ζωή για όλους, που εμπνέεται από την αγάπη και καθοδηγείται από τη γνώση. Αυτή η αλλαγή θα μετέτρεπε τη Γη σε Παράδεισο” Bertrand Russell

Μαθησιακό Προφίλ

 • Τι εξετάζει το μαθησιακό προφίλ: εγκεφαλικά ημισφαίρια, μαθησιακούς τύπους, 7 διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες
 • Από ποια ηλικία μπορεί να χορηγηθεί: Από 8 ετών και άνω
 • Πότε χρειάζεται να εξετάσουμε το μαθησιακό προφίλ ενός παιδιού & τι μπορεί να προκύψει:αν υπάρχουν εντάσεις, αν το διάβασμα κρατάει πολλές ώρες, αν υπάρχει δυσκολία συγκέντρωσης ή απομνημόνευσης, αν υπάρχουν χαμηλές επιδόσεις

Πώς γίνεται Η Συμβουλευτική:

Το test συμπληρώνεται διαδικτυακά, με έναν εξατομικευμένο εμπιστευτικό κωδικό για το κάθε άτομο
Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης είναι 1 ώρα
– Η συμβουλευτική γίνεται με τους κηδεμόνες, διαρκεί 1,5 ώρα και βασίζεται στα αποτελέσματα της εξατομικευμένης αναφοράς

 • Ποιο είναι το όφελος για το παιδί, τον γονιό και το δάσκαλο:
  εκτός από το πρακτικό όφελος, διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης το πιο σημαντικό είναι το ψυχολογικό όφελος. Καθώς, βοηθάμε ουσιαστικά τον γονιό & τον εκπαιδευτικό να μπορέσει να κατανοήσει ποιος είναι ο τρόπος του παιδιού να κατανοήσει τις νέες πληροφορίες άρα να μάθει.
 • Επίσης εφόσον υπάρχει κάποια δυσκολία μπορούμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια πού χρειάζεται ενίσχυση έτσι ώστε να μπορέσει το παιδί να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό του με τον τρόπο που του ταιριάζει. Το πιο σημαντικό είναι ότι προσεγγίζουμε τυχόν δυσκολίες στη μάθηση με σεβασμό στην αυτοεκτίμηση και στη μοναδικότητα του παιδιού.

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Εφήβων

 •  Τι εξετάζει η συστοιχία επαγγελματικού προσανατολισμού:
  δεξιότητες, αυτοεκτίμηση, εστία ελέγχου, τύπους προσωπικότητας, ενδιαφέροντα, δευτερογενείς παράγοντες
 • Τι αποτελέσματα παράγει η εξατομικευμένη αναφορά:
  Προτεινόμενες σχολές & συγκεκριμένες ειδικότητες σύμφωνα με τις τρέχουσες ειδικότητες του Υπουργείου Παιδείας
  Κωδικοί μηχανογραφικού δελτίου, όλοι όσοι εμπεριέχουν τις προτεινόμενες ειδικότητες
  Αρχείο με τα εξατομικευμένα αποτελέσματα το οποίο συνεργάζεται με το site www.edu4u.gr και δίνει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μία από τις προτεινόμενες ειδικότητες (σκοπός σχολής, πρόγραμμα σπουδών, αγορά εργασίας, προοπτικές επαγγέλματος)
 • Από ποια ηλικία μπορεί να χορηγηθεί: Από 12 ετών και άνω

Πώς γίνεται Η Συμβουλευτική:

Το test συμπληρώνεται διαδικτυακά, με έναν εξατομικευμένο εμπιστευτικό κωδικό για το κάθε άτομο
Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης είναι 1 ώρα
– Η συμβουλευτική γίνεται με τους κηδεμόνες, διαρκεί 1,5 ώρα και βασίζεται στα αποτελέσματα της εξατομικευμένης αναφοράς

Η σημασία της σωστής επιλογής επαγγέλματος: Επιλέγοντας σωστά το επάγγελμα που μας ταιριάζει είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα μας και να δώσουμε χώρο έκφρασης στην φύση μας. Αυτό μας δημιουργεί μια ισορροπία και καταβάλλοντας την απαραίτητη προσπάθεια, μας φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία καθώς πηγαίνουμε ολόκληροι προς αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη τι μπορούμε, τι  θέλουμε και τι μας ταιριάζει.

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ενηλίκων

 • Τι εξετάζει η συστοιχία επαγγελματικού προσανατολισμού:
  δεξιότητες, αυτοεκτίμηση, εστία ελέγχου, τύπους προσωπικότητας, ενδιαφέροντα, εργασιακά κίνητρα, δευτερογενείς παράγοντες
 • Από ποια ηλικία μπορεί να χορηγηθεί: Από 18 ετών και άνω

Πώς γίνεται Η Συμβουλευτική:

Το test συμπληρώνεται διαδικτυακά, με έναν εξατομικευμένο εμπιστευτικό κωδικό για το κάθε άτομο
Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης είναι 1 ώρα
– Η συμβουλευτική διαρκεί 1,5 ώρα και βασίζεται στα αποτελέσματα της εξατομικευμένης αναφοράς

Η σημασία της σωστής επιλογής επαγγέλματος: Επιλέγοντας σωστά το επάγγελμα που μας ταιριάζει είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα μας και να δώσουμε χώρο έκφρασης στην φύση μας. Αυτό μας δημιουργεί μια ισορροπία και καταβάλλοντας την απαραίτητη προσπάθεια, μας φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία καθώς πηγαίνουμε ολόκληροι προς αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη τι μπορούμε, τι  θέλουμε και τι μας ταιριάζει.

 Επιλογή Προσωπικού

 • Πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στην Επιλογή Προσωπικού.
 • Ορισμός Προφίλ Θέσης Εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοδότη
 • Διαμόρφωση Αγγελίας
 • Συλλογή & αξιολόγηση βιογραφικών
 • Συνεντεύξεις με κατάλληλους υποψηφίους
  Προαιρετικά: tests επιλογής (ψυχομετρικά tests, tests δεξιοτήτων βάση των αναγκών της θέσης)
  Επιλογή κατάλληλου υποψηφίου

 Kids Personality

 • Τι εξετάζει το Kids Personality: δεξιότητες, τύπους προσωπικότητας, αυτο
 •  να χορηγηθεί: Από 8 ετών και άνω
 • εκτίμηση, εστία ελέγχου
 • Από ποια ηλικία μπορεί
 • Σε τι ωφελεί η συμβουλευτική: Τα ευρήματα της συστοιχίας αυτής βοηθούν τους γονείς να γνωρίσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους, να εντοπίσουν αν χρειάζεται σε κάποιον τομέα ενίσχυση
 • η αυτοεκτίμηση τους, να επιλέξουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες οι οποίες ταιριάζουν στην φύση του παιδιού και το βοηθάνε να ανθίσει, να εντοπίσουν τις κλίσεις του παιδιού, να κατανοήσουν συμπεριφορές του

Πώς γίνεται Η Συμβουλευτική:

Το test συμπληρώνεται διαδικτυακά, με έναν εξατομικευμένο εμπιστευτικό κωδικό για το κάθε άτομο
Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης είναι 1 ώρα
– Η συμβουλευτική γίνεται με τους κηδεμόνες, διαρκεί 1,5 ώρα και βασίζεται στα αποτελέσματα της εξατομικευμένης αναφοράς

Ποιο είναι το όφελος για το παιδί και τον γονιό:
εκτός από το πρακτικό όφελος, όπως παραδείγματος χάρη επιλογή δραστηριοτήτων και καθοδήγηση βάση της προσωπικότητας του παιδιού, το πιο σημαντικό είναι το ψυχολογικό όφελος. Καθώς, βοηθάμε ουσιαστικά τον γονιό να μπορέσει να ξεχωρίσει πότε μια συμπεριφορά είναι από αντίδραση ή πότε είναι απλά στη φύση του παιδιού. Μπαίνουμε σε διαδικασία κατανόησης και αυτό από μόνο του είναι θεραπευτικό.

Find Your Bliss
Δορυλαίου 87, Κ.Τούμπα, 55454, Θεσσαλονίκη
693 6781481

Συμβουλευτική μέσω Skype: ID : find-your-bliss

findyourbliss@outlook.com.gr