Βιβλία για παιδιά, που στόχο έχουν να τα ευαισθητοποιήσουν σχετικά με την μαθησιακή διαφορετικότητα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τους συμμαθητές τους όπως αρμόζει, άλλα και να απενοχοποιούν τα ίδια, δίνοντας έμφαση στα θετικά χαρακτηριστικά.