Βοηθητικό υλικό για άτομα με μαθησιακή διαφορετικότητα, σε διάφορες μορφές και για διάφορες χρήσεις και ειδικότητες.

Προϊόντα εκτόνωσης έντασης και stress όπως λάστιχα καθισμάτων, μπαλάκια χειρός, καθίσματα.

Για σωστή λαβή μολυβιού και ευανάγνωστα γράμματα, διαφορετικές λαβές σε διάφορα σχέδια και υλικά.

Για διευκόλυνση της ανάγνωσης, οδηγοί ανάγνωσης που λειτουργούν σαν χάρακες με παράθυρο σειράς κειμένου.