Εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές με μαθησιακή διαφορετικότητα και όχι μόνο. Υλικό έντυπο σε μορφή βιβλίου αλλά και σε μορφή καρτών και πινάκων.