Home Ηλικία Γυμνάσιο Πώς να σκέπτεσαι το ΓΙΑΤΙ. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω Γλώσσας

Πώς να σκέπτεσαι το ΓΙΑΤΙ. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω Γλώσσας

19.00

Tο βιβλίο «ΠΩΣ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ» απευθύνεται στις/στους δασκάλες/ους των δύο ανώτερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και στους φιλολόγους όλων των τάξεων του Γυμνασίου και επιχειρεί να ενισχύσει την προσπάθειά τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ικανότητας της Κριτικής Σκέψης των μαθητριών και μαθητών ηλικίας 11 έως 15 ετών μέσω του μαθήματος της Γλώσσας σε τρία επίπεδα: λέξης – πρότασης – κειμένου.
Επιπλέον, επειδή κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες, ανάγκες, κλίσεις και ενδιαφέροντα, το παρόν βιβλίο μπορούν να αξιοποιήσουν οι παραπάνω ___________εκπαιδευτικοί σε ατομική ή και ομαδική βάση, όπως επίσης και εκπαιδευτικοί μικρότερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου ή κατʼ οίκον οι γονείς των μαθητριών/μαθητών.
Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά η συνήθεια για δια βίου εξάσκηση της κριτικής σκέψης από τους χρήστες αυτού του βιβλίου, αποτελεί τη σημαντικότερη ικανοποίηση για το συγγραφέα του.
Δείτε ένα απόσπασμα εδώ και εδώ
Κοινή χρήση:

Περιγραφή

Οι άνθρωποι ως «ανώτερα λογικά όντα» επιθυμούν να διατηρούν την ανεξαρτησία τους, καθʼ όλη τη διάρκεια του βίου τους. Πρόκειται για μία απαιτητική δια βίου πρόκληση, όπου όλες και όλοι επιθυμούν να ελέγχουν και να κατανοούν ο,τιδήποτε προσλαμβάνουν με τις αισθήσεις τους αλλά και με το αίσθημά τους. Κάθε άτομο για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση με επιτυχία προσπαθεί, συνειδητά ή ασυνείδητα, να καταφεύγει στο αποκλειστικό προνόμιο και εργαλείο, αυτό της σκέψης τους· έτσι, προσπαθεί να αξιοποιεί ανώτερες νοητικές στρατηγικές, αυτές της «κριτικής σκέψης» για να αναλύει, να συνθέτει, να διακρίνει, να κατηγοριοποιεί, να αξιολογεί ό,τι το απασχολεί ώστε να ερμηνεύει και να δημιουργεί ένα προσωπικό «κόσμο» με τις υποκειμενικές θέσεις του για να αφήνει το δικό του «αποτύπωμα» στον έξω και τον μέσα κόσμο του.

Ιδιαίτερα, ο σύγχρονος άνθρωπος που δέχεται καθημερινά πυκνή ποσότητα πληροφοριών και μηνυμάτων λόγω της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και της νέας «κανονικότητας» όπου γνώσεις, παράμετροι, συνθήκες γρήγορα αλλάζουν, νιώθει πολύ περισσότερο την ανάγκη της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.
Στις δυτικές, περισσότερο, κοινωνίες του 21ου αιώνα όπου το νεαρό άτομο αρχίζει να ανεξαρτητοποιείται ενωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν από σταθερά «δεδομένα», οι εκπαιδευτικοί καλούνται και προσπαθούν να βοηθούν μαθήτριες και μαθητές να αναπτύσσουν τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Επιπλέον πληροφορίες

Εκδότης

Εκδόσεις Γρηγόρη
ISBN: 978-960-612-460-0
Σελίδες: 224
Σχήμα: 21*28
Εξώφυλλο: Μαλακό
Ημερομηνία έκδοσης: Νοε.2022

Συγγραφέας

Ο Βασίλειος Αναγνώστου κατέχει πτυχίο της Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιώς και δεύτερο
πτυχίο Μεσαιωνικής & Νέας Ελληνικής Φιλολογίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης από το
Μαράσλειο Διδασκαλείο.
Ακόμη, κατέχει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης: α) στην «Αποτελεσματική Μάθηση» από το
Πανεπιστήμιο Λονδίνου με εστίαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με ομαδοσυνεργατικές
στρατηγικές διδασκαλίας και β) «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας με εστίαση στην αξιολόγηση σχολικής μονάδας, ενώ στην παρούσα φάση, εκπονεί
διδακτορική διατριβή με θέμα το έλλειμμα της κουλτούρας αξιολόγησης στην ελληνική εκπαίδευση στο
Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α..
Για την κριτική σκέψη και τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη αυτής μελετά και
παρακολουθεί επιμορφωτικά προγράμματα. Παράλληλα, έχει υποβάλει εισήγηση εκπαιδευτικής
καινοτομίας για την ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Κριτικής Σκέψης στο ΥΠΕΠΘ