Σύγχρονες προσεγγίσεις στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Σύγχρονες προσεγγίσεις στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

” Σύγχρονες προσεγγίσεις στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες” Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, καθηγητές, συναφείς ειδικότητες, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Continue reading