Συνεκπαίδευση και η ελληνική πραγματικότητα

Συνεκπαίδευση και η ελληνική πραγματικότητα

Συνεκπαίδευση και η ελληνική πραγματικότητα. Καίριες ανακοινώσεις, βιωματική παρουσίαση υπό μορφή συνέντευξης και εικαστική παρέμβαση με θέμα τη δυσλεξία. Η ημερίδα αφορά και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες, γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Continue reading