Συνέντευξη: Οικογένεια, μελέτη στο σπίτι και μετάβαση από νηπιαγωγείο στο δημοτικό.

Συνέντευξη της κ. Πέπης Κολαρά σχετικά με την μελέτη στο σπίτι, δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, αλλά και την μετάβαση από το νηπ...

Continue reading