Από τον Παιδικό σταθμό … στο Νηπιαγωγείο

Από τον Παιδικό σταθμό … στο Νηπιαγωγείο

Ο παιδικός σταθμός είναι το πρώτο «σχολείο» που θα γνωρίσει το παιδί μας βγαίνοντας έξω από το απόλυτα προστατευμένο οικογενειακό του περιβάλλον. Είναι ο χώρος που θα κάνει τα πρώτα του βήματα σε μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.

Continue reading