ΔΩΡΕΑΝ On-line Σεμινάριο «Χρήση καινοτόμων διδακτικών στρατηγικών, μεθόδων και τεχνολογιών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» μέσω της πλατφόρμας CORTTEX

Τι είναι; Το έργο CORTTEX έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα e-Learning για την ενίσχυση της κατάρτισης τω...

Continue reading

Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση

Στοματοπροσωπικές ασκήσεις – Μυολειτουργική αποκατάσταση

Η σωστή τοποθέτηση των αρθρωτών μέσα στη στοματική κοιλότητα σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο μυϊκό τόνο αποτελούν τις προϋποθέσεις για την ορθή παραγωγή των φωνημάτων της κάθε γλώσσας καθώς και για τις λειτουργίες της μάσησης και της κατάποσης. Η έλλειψη ενός εκ των δυο προϋποθέσεων ή ακόμα και η έλλειψη συντονισμού τους, οδηγεί σε λανθασμένη εκφορά των φωνημάτων ή και απουσία αυτών.

Οι κλασσικές τεχνικές αποκατάστασης βασίζονται συνήθως σε ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα, παραμελώντας ή και αγνοώντας τη μυϊκή ενδυνάμωση των μυών των αρθρωτών.

Continue reading