Άρθρα σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση. Αρθρογραφούν εκπαιδευτικοί προσχολικής τυπικής αλλά και ειδικής αγωγής όπως και ειδικοί όπως εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.

Διαβάστε σχετικά με τα παράθυρα ευκαιρίας κατάκτησης δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία, την σπουδαιότητα κατάκτησής τους αλλά και της πρώιμης παρέμβασης. Διαβάστε για τρόπους παρέμβασης μέσα στο νηπιαγωγείο έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ομαλή μετάβαση στο δημοτικό.

Η σπουδαιότητα της εμπλοκής των γονέων μέσα από δραστηριότητες που αναπτύσσουν γνωστικές δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη των παιδιών και μπορεί να εξομαλύνει ελλείμματα που μπορεί να υπάρχουν. Τονίζεται ακόμη η σπουδαιότητα των κοινωνικών συναναστροφών με συνομίληκους, σε αυτή την ηλικία.

Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της καθημερινής μελέτης για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο

Οι εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές δίνουν  τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να υποστηρίξει αποτε...

Continue reading

Παιγνιώδη εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) έχουν ελλείματα στον μαθησιακό, αντιληπτικό, ψυχοκινητικό  κ...

Continue reading