Μαθησιακή διαφορετικότητα, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτιολογία της, επηρεάζει τόσο την λειτουργία της οικογένειας, αλλά και τον τρόπο που αλληλεπιδρά με την κοινωνία. Έτσι οικογένεια και κοινωνία πρέπει να βρουν τις ισορροπίες τους.
Σε περίπτωση που μιλάμε απλά για τον ιδεατό τρόπο μάθησης και κατανόησης του ατόμου, τότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Καλό είναι να μπορεί ο εργαζόμενος να γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει και λειτουργεί καλύτερα, έτσι ώστε να μπορεί να αποδώσει εργασιακά τα μέγιστα. 
Στην περίπτωση όμως που η μαθησιακή διαφορετικότητα πηγάζει από μια αναπτυξιακή διαταραχή ή μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, τότε η οικογένεια περνάει δύσκολα. Είναι πολλά και διαφορετικά τα στάδια από τα οποία θα περάσει μέχρι να έρθει η αποδοχή και η θετική αντιμετώπιση.