Φτωχή μνήμη εργασίας, απαιτητική ανάγνωση.

Φτωχή μνήμη εργασίας, απαιτητική ανάγνωση.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε την φτωχή μνήμη εργασίας,  απαιτητική ανάγνωση. Μνήμη εργασίας είναι η βραχύχρονη μνήμη που κρατάει την πλη...

Continue reading