Μια εξαιρετική έκδοση που βοηθά ουσιαστικά, οποιονδήποτε σπουδάζει , σε οποιαδήποτε βαθμίδα, σε οποιαδήποτε αντικείμενο.

Αν δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε τον Οδηγό αναλυτικά τώρα, κοιτάξτε τα Περιεχόμενα και επιλέξτε ό,τι σας ενδιαφέρει για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.
Μπορείτε να συμβουλευτείτε περισσότερο τον Οδηγό και σε άλλη, μεταγενέστερη στιγμή. Θα ανανεωθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό είναι ευπρόσδεκτες οι ιδέες, οι απόψεις, η ανατροφοδότηση από εσάς, στο email: psychlab@primedu.uoa.gr
Επίσης, την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, θα έχετε και τον Οδηγό για την αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων.
Καλή μελέτη και καλή επιτυχία στις εξετάσεις!!!
Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογίας
Καθηγήτρια Ευαγγελία Γαλανάκη