Βασικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία μουσικής
 1. Να είστε ευφάνταστοι στην διδασκαλία μουσικής και να χρησιμοποιείτε δημιουργικότητα.
 2. Η διδασκαλία σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ενεργητική. Εάν μόνο ακούμε, τότε ξεχνάμε, Εάν βλέπουμε θυμόμαστε. Εάν κάνουμε κατανοούμε.
 3. Να είστε υπομονετικοί και να επιβραβεύετε όσο το δυνατόν περισσότερο.
 4. Να δουλεύετε μαζί με τον μαθητή σας και να χρησιμοποιείτε τις ιδέες του. Εάν κάτι δουλεύει με ένα μαθητή, δεν σημαίνει ότι δουλεύει και με κάποιον άλλο. Κάθε ένας δυσλεκτικός μαθητής είναι μοναδικός.
 5. Διδάσκετε με βάση τα δυνατά στοιχεία του μαθητή σας και το με βάση του μαθησιακό του προφίλ.

Βλέπετε πρώτα την «μεγάλη εικόνα» και μετά προχωρήστε στις λεπτομέρειες.. Διδάξετε ένα πράγμα την φορά, ή το ρυθμό ή το μέτρο.

Πρακτικές συμβουλές στην διδασκαλία μουσικής

Πολυαισθητηριακή διδασκαλία

Πολυαισθητηριακή διδασκαλία

Πολυαισθητηριακή διδασκαλία

Πρέπει πρώτα από όλα να τονίσουμε ότι ο πολυαισθητηριακός τρόπος διδασκαλίας είναι ένας τρόπος που ευνοεί τόσο δυσλεκτικούς όσο και τυπικούς μαθητές.

Πολυαισθητηριακή είναι η διδασκαλία η οποία τροφοδοτεί με ερεθίσματα όλες τις αισθήσεις. Δεν πρέπει να διδάσκουμε έτσι όπως διδαχτήκαμε εμείς, ούτε έτσι όπως καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά έτσι όπως καταλαβαίνει καλύτερα ο κάθε μαθητής μας.

Προσπαθούμε λοιπόν να επικεντρωθούμε σε τρεις ερωτήσεις:
Τι ακούς;
Τι Βλέπεις;
Τι αισθάνεσαι;

Χρήση της τεχνολογίας

Ηχογράφηση

Ηχογράφηση

 1. Ηχογραφείτε πληροφορίες στο τηλέφωνο ή στο ipod του μαθητή σας.
 2. Χρησιμοποιείτε tην υπενθύμιση στο κινητό για να θυμάται ημερομηνία μαθήματος, υλικό για εξάσκηση.
 3. Χρησιμοποιείτε διαδικτυακή πλατφόρμα για να εισάγεται ασκήσεις και άλλο υλικό .(moodle)
 4. Μέσα στο Moodle μπορεί κάθε μαθητής να έχει ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο εργασιών καθώς και να αποθηκεύει το ρεπερτόριό του.
 5. Ο μαθητής μπορεί να γράψει σημειώσει και υλικό καθ΄όλη την διάρκεια του μαθήματος και να το ταχυδρομήσει στο email του.
 6. Διαδικτυακό υλικό μπορείτε να βρείτε στο musicards.net, musictheory.net

Διδάσκοντας το μέτρο

Πολλοί δυσλεκτικοί μαθητές δεν μπορούν να μάθουν μεμονωμένα τις νότες, αλλά περισσότερο τα σχήματα όπως παρουσιάζονται στην μουσική. Σημειώνουμε ότι τα paterns, τόσο τα μελωδικά όσο και τα ρυθμικά, μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνει κατανοητή η μουσική, την απλοποιούν. Κάντε ερωτήσεις όπως;

 1. Μπορείς να δεις κάποιους ρυθμούς να επαναλαμβάνονται;
 2. Μπορείς να τους κάνεις με παλαμάκια;
 3. Υπάρχουν κλιμακες;

Διδάσκουμε χρησιμοποιώντας το χρώμα

Χρώμα και διδασκαλία μουσικής

Χρώμα και διδασκαλία μουσικής

Το χρώμα βοηθάει πολλοί δυσλεκτικούς μαθητές. Χρησιμοποιήστε τριών ειδών φωσφορούχους μαρκαδόρους, για να διαχωρίσουμε την δίεση από την ύφεση και την φυσική. Ακόμη χρησιμοποιήστε χρώματα για να ξεχωρίσετε τμήματα την αρχή και το τέλος ενός  τμήματος.
Κάποια αναπάντεχη νότα ή κάποιο περίεργο δακτυλισμό. Χρησιμοποιώ ίδιο χρώμα για επαναλαμβανόμενα μέτρα.
Η μουσική ανάγνωση μπορεί να γίνει ευκολότερη με την χρήση χρωμάτων
Περισσότερες λεπτομέρειες για την χρήση των χρωμάτων στην μουσική, μπορείτε να βρείτε στο Music and Dyslexia: Opening New
Doors edited by Tim Miles and John Westcombe (Whurr, 2001).

Πολλές από τις πληροφορίες, μπορείτε να τις προσαρμόσετε και στους δικούς σας μαθητές

Ηχογράφηση μουσικής 
Ηχογράφηση μουσικής

Ηχογράφηση μουσικής

Η μέθοδος Suzuki βασίζεται στο ότι μαθαίνεις να παίζεις ένα μουσικό κομμάτι μόνο ακούγοντάς το. Μπορούμε να δίνουμε μαγνητοφωνημένα το κομμάτια που θέλουμε να παίξουν οι μαθητές μας, έτσι ώστε να τα ακούσουν πρώτα. Η ενίσχυση της ακουστικής κατανόησης τους βοηθά να τα μάθουν καλύτερα. Καθώς ακούν την μουσική, χρησιμοποιούν το δάχτυλο για να ακολουθούν τις νότες  πάνω στην σελίδα.

Πηγές:  Instrumental Music for Dyslexics: A Teaching Handbook by Sheila Oglethorpe, Music and dyslexia, British Dyslexia Association
Απόδοση: Μηλιώνη Λία