Το 2ο μέρος από μια σειρά 5 βίντεο του φορέα Made By dyslexia. Το βίντεο αυτό αναφέρεται στα δυνατά στοιχεία του δυσλεκτικού εγκεφάλου και στην αναγκαιότητα της διαφορετικότητας που αυτός δημιουργεί στην κοινωνία του μέλλοντος.

Παραγωγή: Made by Dyslexia

Απόδοση: Μηλιώνη Λία