Αρχική Άρθρα Σχολική Εκπαίδευση Εισαγωγή στο λογισμικό Inspiration

Εισαγωγή στο λογισμικό Inspiration

618
0

Εισαγωγή στο λογισμικό χαρτογράφησης εννοιών, σκέψεων, διαγραμμάτων ροής, προγραμματισμού εργασιών.

ΠΑΡΑΚΙΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ

Ένα από τα βασικότερα εργαλεία στην διαδικασία της μάθησης είναι η οπτική απεικόνιση των ιδεών, σκέψεων, γνώσεων. Χρησιμοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές, δίνεται την ευκαιρία στον μαθητή, με ένα εργαλείο που κινεί το ενδιαφέρον του περισσότερο από το ότι το χαρτί και το μολύβι, να μπει περισσότερο στην διαδικασία οπτικής απεικόνισης.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΥΠΩΝ

Με το λογισμικό αυτό, δίνεται στον μαθητή η δυνατότητα να μεταπηδά μέσα σε μία εργασία, από έναν τρόπο παρουσίασης σε ένα άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει ένα διάγραμμα αρχικών σκέψεων και ιδεών και στην συνέχεια να το μετατρέπει σε κείμενο.

Inspiration

99.00

Inspiration είναι ένα πρόγραμμα που σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα εννοιών (χάρτες εννοιών). Το inspiration είναι ένα ανοικτό λογισμικό για εννοιολογική χαρτογράφηση και αφορά μαθητές Στ΄δημοτικού μέχρι φοιτητές και εργαζόμενους.

Κοινή χρήση:

Περιγραφή

Λογισμικό νοητικής χαρτογράφησης

Το λογισμικό Inspiration, βοηθά μαθητές να εκφράσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της “οπτικής μάθησης” οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητά τους να κατασκευάζουν σενάρια. Ακόμη να οργανώνουν τις πληροφορίες, να κατανοούν έννοιες και να εκφράζουν και να μοιράζονται τις σκέψεις τους.

Το λογισμικό Inspiration,  είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και εύχρηστα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης. Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα σχεδίασης εννοιολογικών χαρτών οποιουδήποτε τύπου. Ταυτόχρονα παρέχει έτοιμες βιβλιοθήκες με διάφορα θέματα, κάθε μια από τις οποίες περιέχει αρκετές φωτογραφίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους χάρτες. Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες βιβλιοθήκες από τις ήδη υπάρχουσες ή και άλλες με άλλα θέματα. Ο καταιγισμός και η οργάνωση των εννοιών και η χαρτογράφηση των ιδεών αναφέρονται ως πρωταρχικές λειτουργίες του προγράμματος στο εγχειρίδιο του χρήστη.

Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, προωθώντας νέους μαθησιακούς στόχους. Μερικοί από αυτούς είναι υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες, επίλυση προβλήματος, συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα, ανάπτυξη δημιουργικής (αποκλίνουσας) και κριτικής σκέψης (συγκλίνουσας). Επίσης αναπτύσσονται μεταγνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή (Δημητρακοπούλου 2001) συμβάλλοντας έτσι σε μια ενεργητική και αποτελεσματική μάθηση. Αποτελεί επίσης για τον εκπαιδευτικό ένα πολυδιάστατο μέσο οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματος στην τάξη. Είναι ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση και αναπαράσταση των πρότερων γνώσεων των μαθητών. Αλλά και ένα εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής μετά την διδακτική παρέμβαση.

Το Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου έχει δημιουργήσει ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του αποκλειστικά για το Inspiration. Υπάρχουν παραδείγματα για χρήση του Inspiration σε όλα τα μαθήματα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ευθύνη καλής λειτουργίας

Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του προϊόντος έχει ο κατασκευαστής του.

Αγγλικό

Το μενού του προγράμματος είναι στα Αγγλικά. Επισυνάπτεται έντυπο μενού στα Ελληνικά.

Διαδικασία εγκατάστασης

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας αποστέλλουμε email με την ακριβή διαδικασία εγκατάστασης.