Καραβελάκη Μαρία

Η Μαρία Καραβελάκη είναι μαθηματικός με M.Sc. στο Computer Assisted Learning και εκπρόσωπος της εταιρίας INTELEARN.

Έχει πολύχρονη εμπειρία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ειδική αγωγή καθώς και για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Είναι μέλος της ομάδας υλοποίησης του ψυχομετρικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.

Περίληψη

Οι γλωσσικές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν περίπου δύο παιδιά σε κάθε τάξη και προκαλούν δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση λόγου, στην επικοινωνία και στην ανάγνωση – με υψηλό κίνδυνο για δυσλεξία.

Η έγκαιρη ανίχνευση των γλωσσικών δυσκολιών και η υποστήριξη από επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των λογοθεραπευτών και των εκπαιδευτικών, συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των δεξιοτήτων του μαθητή.

Στα πλαίσια της εισήγησης θα παρουσιαστεί το ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ το οποίο αποτελεί ένα σταθμισμένο εργαλείο για τον έγκυρο και έγκαιρο  εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν αναγνωστικές, ορθογραφικές και μαθησιακές δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Κατεβάστε την παρουσίαση

Λογόμετρο