Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. 

 Σοφία Δ. Παπαϊωάννου, Ψυχολόγος, PhD

Περίληψη

Οι γλωσσικές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν περίπου δύο παιδιά σε κάθε τάξη και προκαλούν δυσκολίες στην παραγωγή και κατανόηση λόγου, στην επικοινωνία και στην ανάγνωση – με υψηλό κίνδυνο για δυσλεξία.

Η έγκαιρη ανίχνευση των γλωσσικών δυσκολιών και η υποστήριξη από επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των λογοθεραπευτών και των εκπαιδευτικών, συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των δεξιοτήτων του μαθητή.

Στα πλαίσια της εισήγησης θα παρουσιαστεί το ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ το οποίο αποτελεί ένα σταθμισμένο εργαλείο για τον έγκυρο και έγκαιρο  εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν αναγνωστικές, ορθογραφικές και μαθησιακές δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες