Πως μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί με μέτρια ή ελαφριά νοητική υστέρηση;

Με τον όρο μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση αναφερόμαστε σε μια διαταραχή  που χαρακτηρίζεται  από χαμηλή νοημοσύνη και αδυναμίες στην προσαρμοστική συμπεριφορά και συνυπάρχει με σχετικούς περιορισμούς σε δυο ή περισσότερες από τις ακόλουθες δεξιότητες προσαρμογής:

  • επικοινωνία,
  • προσωπική φροντίδα,
  • διαβίωση στο σπίτι,
  • κοινωνικές δεξιότητες,
  • αυτοκαθοδήγηση,
  • υγεία και ασφάλεια,
  • ακαδημαϊκή λειτουργία,
  • ελεύθερος χρόνος και
  • εργασία.

Η χρήση του υπολογιστή με το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό για τα παιδιά αυτά τους προκαλεί το ενδιαφέρον και τους προσφέρει τα κίνητρα για να μελετήσουν το υλικό και να εμπεδώσουν έννοιες τις οποίες έχουν δυσκολία να αντιληφθούν με τις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις.

Τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά συνδυάζουν πλούσιο υλικό που καλύπτει θέματα των δεξιοτήτων προσαρμογής, ποικιλία δραστηριοτήτων – παιχνιδιών και πολλά διαδραστικά στοιχεία για να κρατούν το ενδιαφέρον των παιδιών αμείωτο, καθώς  και multimedia υλικό (εικόνες, γραφικά, animation, ήχους, ανθρώπινη φωνή).

Επίσης επιτρέπουν την παρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της επίδοσης  του παιδιού καθώς χρησιμοποιεί το λογισμικό, ώστε να μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον γονιό-εκπαιδευτικό.

Εκπαιδευτικό λογισμικό που βοηθά τα παιδιά με ελαφρά ή μέτρια νοητική υστέρηση, είναι τo πρόγραμμα “ΑΚΤΙΝΕΣ v 4.0” και τo οποία μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:  ΑΚΤΙΝΕΣ v4.0