Εκπαιδευτικό παιχνίδι για μαθητές με δυσκολίες.

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.) αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα, η οποία διαφοροποιείται ως προς το είδος και το βαθμό των δυσκολιών που παρουσιάζουν και έχουν ανάγκη από εξατομικευμένη, υποστηρικτική, παροτρυντική και εμψυχωτική διδασκαλία. Τι γίνεται όμως με μαθητές που έχουν Μαθησιακές Δυσκολίες Α’-Β’ Δημοτικού.
Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι δυσκολίες μάθησης στο σχολείο συνδέονται από πολύ νωρίς με ελλείμματα σε μεταγλωσσικές και μνημονικές δεξιότητες και ικανότητα διάκρισης γραμμάτων αλλά επίσης παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις σε δεξιότητες που σχετίζονται με παραδοσιακά σχολικά μαθήματα από την πρώτη μόλις τάξη του δημοτικού σχολείου.

Κατά συνέπεια, η έγκαιρη παροχή ειδικά σχεδιασμένης παρεμβατικής διδασκαλίας συνιστά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών σε καίρια γνωστικά αντικείμενα όπως είναι η γλώσσα και τα μαθηματικά.

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών αξιοποιούν μαθησιακά πολυμεσικά περιβάλλοντα που διευκολύνουν αλλά και παροτρύνουν, εμψυχώνουν υποστηρίζουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ναδομούν””γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις

Ο φαύλος κύκλος των μαθησιακών δυσκολιών. Σουζάνα Παντελιάδου (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη: Τι και Γιατί. Αθήνα, Πεδίο

Εκπαιδευτικό λογισμικό που βοηθά τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες στην Α’ και Β’ δημοτικού είναι το CD-ROM “Η χώρα των Λενού”  το οποίο μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

Η χώρα των Λενού

28.0056.00

Η χώρα των Λενού είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά Δημοτικού (Α΄ και Β΄ τάξη) και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Κοινή χρήση:
Περιγραφή

Η χώρα των Λενού

Αποτελεί εφαρμογή που υλοποιήθηκε στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Περιλαμβάνει 70 δραστηριότητες και παιχνίδια που υποστηρίζουν την εμπέδωση και κατανόηση εννοιών στη γλώσσα & στα μαθηματικά.

Εκπαιδευτικά Σημεία:
Εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιουργεί ένα υποστηρικτικό, παροτρυντικό, εμψυχωτικό περιβάλλον μάθησης της γλώσσας και των μαθηματικών.
Εστιάζει στα πιθανά μαθησιακά προβλήματα και τις δυσκολίες που οι μαθητές συναντούν στο σχολικό περιβάλλον στην Α’ και Β’ τάξη του Δημοτικού σχολείου και στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών στη γλώσσα και στα μαθηματικά.
Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με έμπειρους ερευνητές.
Προϊόν έρευνας σε μαθητές με μαθησιακά προβλήματα αντίστοιχων τάξεων.

Διαβάστε πως μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο λογισμικό

Επιπλέον πληροφορίες
Inte*learn

Την ευθύνη για την σωστή λειτουργία του προϊόντος έχει η κατασκευάστρια εταιρεία.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

σε 1 υπολογιστή , σε έως 5 υπολογιστές , σε έως 10 υπολογιστές

Σχετικά αρχεία

Shipping & Delivery