Ορισμοί – Διαφορές – Ομοιότητες

Όλοι  οι  μαθητές,  ιδίως  αυτοί  που  έχουν  μια προτίμηση και έφεση στην οπτική μάθηση, επωφελούνται εκφράζοντας ιδέες, πληροφορίες και σκέψεις χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από σχήματα, χρώματα, εικόνες, κείμενο και ήχο (Becta, 2008).Πως μπορεί λοιπόν η νοητική και εννοιολογική χαρτογράφηση να τους βοηθήσει στην σχολική αλλά και μετέπειτα μάθηση;

Η διαφορά μεταξύ νοητικών (mind maps) και εννοιολογικών χαρτών (concept maps) – παρ’ όλο που οι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά – είναι ότι οι  νοητικοί  χάρτες  ασχολούνται  γενικά  με  μία  κύρια  ιδέα,  ενώ  οι  εννοιολογικοί  με  πολύ  περισσότερες.

Νοητικοί χάρτες (mind maps) Εννοιολογικοί χάρτες (concept maps)
Οι  νοητικοί  χάρτες  ασχολούνται  γενικά  με  μία  κύρια  ιδέα Οι  εννοιολογικοί χάρτες ασχολούνται με  πολύ  περισσότερες ιδέες.
Οι νοητικοί χάρτες είναι εικονογραφικοί τρόποι αποτύπωσης της κύριας ιδέας στο χαρτί. Οι  εννοιολογικοί χάρτες είναι εικονογραφικοί τρόποι αποτύπωσης ιδεών στο χαρτί.
Οι νοητικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.  Για να οργανώσουν ιδέες, να κρατηθούν σημειώσεις και να οργανωθούν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός θέματος (Russel, 2008)». Προσφέρονται για την αρχική κατανόηση και τη σύνδεση της ύλης με προηγούμενη γνωστή όσο και για την επανάληψη. Στηρίζονται στην κατάταξη και ταξινόμηση του προς εκμάθηση υλικού με συστηματικό τρόπο και είναι φανερό ότι κινούνται στο θεωρητικό πλαίσιο που όρισαν οι γνωστικές προσέγγισης θεωρίες για τη μάθηση.
Το  mind-mapping    αρχικά μεταφράστηκε ως «χαρτογράφηση του νου» (Αγραφιώτη, 1996) πριν τον καθιερωμένο όρο νοητικός  χάρτης  και  εννοιολογικός  χάρτης.

Ονομάστηκε  έτσι  επειδή  αντικατοπτρίζει  τον τρόπο που λειτουργεί ο νους: προς όλες τις κατευθύνσεις και με πολύ οργανωμένο τρόπο, από  το  σύνολο  προς  το  μέρος  και  αντίστροφα.

Βασίζεται  στα  σύγχρονα  επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία αν ένα κείμενο μελετηθεί με τέτοιο τρόπο που να αναχθεί σε κύριες ιδέες, μπορούμε πολύ καλύτερα να το θυμόμαστε, απ’ ότι αν προσπαθήσουμε να το μάθουμε με όλες τις λεπτομέρειες και κατά λέξη.

Concept mapping ή εννοιολογική χαρτογράφηση, είναι η τεχνική που αναπτύχθηκε από τον Novak τη δεκαετία του 1960 και αφορά στην αναπαράσταση των εννοιών και των μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων με κόμβους και συνδέσεις αντιπροσωπεύοντας γνωστικές δομές που οι άνθρωποι κατασκευάζουν στο μυαλό τους.

Πηγή:economu.wordpress.com