Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.

Κοκκώνη Ανθή, Κοκκώνη Έλλη

Περίληψη 

Η κατάκτηση των γραμμάτων επιτυγχάνεται στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για όλα τα παιδιά, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό εμφανίζει μαθησιακές δυσκολίες (πρωτογενείς ή συνοδές), γεγονός που τα δυσκολεύει ιδιαίτερα στη φωνολογική επίγνωση. Έρευνες έχουν δείξει ότι η μη κατάκτηση της φωνολογικής επίγνωσης έχει ως συνέπεια την δυσκολία εκμάθησης της ανάγνωσης, ενώ η επαρκής φωνολογική επίγνωση τη διευκολύνει. Η παρούσα ομιλία παρουσιάζει την εκμάθηση της ελληνικής αλφαβήτου μέσω ενός πολυαισθητηριακού παιχνιδιού, με πρωταγωνιστή τον εξωγήινο ΔέλταΘήτα και το παράξενο εκπαιδευτικό κουτί του, που είναι γεμάτο με παιχνίδια και δραστηριότητες Τα παιδιά καλούνται μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων να παίξουν και να ανακαλύψουν μαζί με τον ΔέλταΘήτα γράμματα, λέξεις και εικόνες. Η συγκεκριμένη μέθοδος κατάκτησης της Ελληνικής αλφαβήτου απευθύνεται σε όλους τους μαθησιακούς τύπους των παιδιών (οπτικός, ακουστικός και κιναισθητικός) και παρουσιάζει 4 μεγάλα πλεονεκτήματα:

Πρωτοτυπία: Ένα παιχνίδι οικολογικό, ανθεκτικό, εύκολο στη χρήση, που επαναχρησιμοποιείται και ξεφεύγει από τη λογική του βιβλίου. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά και δημιουργικά σε κάθε πλαίσιο.

Επιστημονικότητα: Στηρίζεται σε σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές μελετημένες από διεπιστημονική ομάδα, για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Αυτονομία: Το παιδί μαθαίνει να εργάζεται και αυτόνομα, καθώς οι ασκήσεις γίνονται εύκολα κατανοητές και η ολοκλήρωσή τους δεν απαιτεί διαρκή καθοδήγηση κάποιου ενήλικα.

Ευκολία: Οι πληροφορίες κατακτούνται εύκολα αφού οι δραστηριότητες είναι παιχνιδοκεντρικές, γεγονός που ωφελεί όλα τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση των ήχων και των φθόγγων της ελληνικής γλώσσας.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες