Η απαλλαγή από γραπτές εξετάσεις και η διενέργεια προφορικών εξετάσεων αποτελούν ζητήματα που προβληματίζουν γονείς και εκπαιδευτικούς. Για τις προφορικές εξετάσεις ορίζεται λοιπόν :

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Οι γονείς των μαθητών που έχουν δυσκολίες που δικαιολογούν προφορική εξέταση βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο για προφορική ή γραπτή εξέταση.
 • Μεικτός τρόπος: οι μαθητές που δίνουν προφορικά, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν κάποια θέματα γραπτώς.
 • Η προφορική εξέταση αφορά :τις ολιγόλεπτες δοκιμασίες, τις ωριαίες δοκιμασίες των τριμήνων- τετραμήνων, τις προαγωγικές ,απολυτήριες εξετάσεις.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Για τους μαθητές που έχουν γνωμάτευση για προφορική εξέταση (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, πρόβλημα όρασης, κινητική αδυναμία άνω άκρων, φάσμα αυτισμού):
 • Εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

Υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα που θέλουν απαντήσεις για τη διενέργεια προφορικών εξετάσεων. Μερικά από τα ερωτήματα είναι τα εξής: πώς να αντιμετωπίσουμε τις προφορικές εξετάσεις ; πώς πρέπει ο εκπαιδευτικός να διατυπώνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ;

Θα προσπαθήσω με αυτό το κείμενο να δώσω μερικές απλουστευμένες οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης. Οι συμβουλές αυτές χρησιμεύουν στους εκπαιδευτικούς που εξετάζουν, αλλά και διδάσκουν παιδιά με δυσλεξία, καθώς καις στους γονείς για να γνωρίζουν τι απαιτείται στη σχολική προετοιμασία των παιδιών τους.

Παρακάτω παρατίθενται σύντομες συμβουλές :

 • Να διαβάζονται τα θέματα δυνατά από τον υπεύθυνο πολλές φορές. Τα θέματα να παρουσιάζονται  βήμα – βήμα και να ελέγχεται αν τα έχει γράψει σωστά ο μαθητής
 • Να επαναλάβει μόνος του ο καθηγητής την  εκφώνηση και να ζητάει από τον μαθητή να την επαναλάβει   χωρίς να τη διαβάσει . Στη συνέχεια ζητάει από τον μαθητή αν  μπορεί να εξηγήσει τι ζητάει το θέμα.
 • Ο εκπαιδευτικός να μιλάει αργά και καθαρά και να ζητάει να επαναλάβει ο μαθητής τι κατάλαβε.
 • Επειδή οι μαθητές με ΜΔ χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα απόδοσης προσοχής, η εξέταση να γίνεται σε ήσυχο περιβάλλον χωρίς εξωτερικές επιδράσεις (θόρυβοι, κίνηση κλπ)
 • Τα γραπτά κείμενα (διαγωνίσματα) θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι όσο το δυνατόν αραιογραμμένα.
 • Επειδή οι μαθητές με ΜΔ μπορεί να έχουν προβλήματα στην ακουστική και οπτική αντίληψη λέξεων ή σύνθετων σχημάτων, να χρησιμοποιεί απλές οπτικές απεικονίσεις του προβλήματος (σχήματα, εποπτικά μέσα).
 • Επειδή οι μαθητές με ΜΔ δεν μπορούν να επιλέξουν τη στρατηγική αντιμετώπισης μιας κατάστασης και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν όταν οδηγηθούν σε αδιέξοδο κατά την επίλυση ενός προβλήματος ο καθηγητής πρέπει:
   • Να απλοποιεί προφορικά τις εκφωνήσεις των θεμάτων.
   • Να βοηθάει τον μαθητή να εντοπίσει τις παραμέτρους του προβλήματος
   • Να συμβάλει στη  βήμα – βήμα βοήθεια του μαθητή στο ξεπέρασμα των δυσκολιών κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος.
Μάρθα Ηλιοπούλου 
Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος
MA Special Education/B.T.E.C Edexcel
Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών,
Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
Υπεύθυνη : Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου ‘’Εξέλιξη΄΄
Email : miepopteia@gmail.com