Πως επιλέγουμε ειδικό για το παιδί μας που έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 1. Επίσημη διάγνωση, κατάλληλη για σχολική και δημόσια χρήση, είναι μόνο αυτή που χορηγείται από εγκεκριμένα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα δημόσιων νοσοκομείων και φορέων.
 2. Όσο νωρίτερα περάσει το παιδί από αξιολόγηση, τόσο πιο ξεκάθαρα θα φαίνονται μαθησιακά χαρακτηριστικά και δυσκολίες. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την μελλοντική εξέλιξη του παιδιού.
 3. Η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι μιά διεπιστημονική διαδικασία. Δεν είναι απόφαση ενός και μόνο ειδικού, μιάς και μόνης ειδικότητας. Ανάλογα με τις δυσκολίες του παιδιού, εμπλέκονται και οι ανάλογες ειδικότητες.
 4. Καμία μέθοδος από μόνη της, δεν είναι πανάκεια για όλες τις δυσκολίες.
 5. Οι γονείς πρέπει να έχουν γνώση και πρόσβαση στην συνεδρία, όχι με την έννοια να μπαίνουν μέσα στον χώρο, αλλά να λαμβάνουν γνώση των ασκήσεων, της εξέλιξης, της συμπεριφοράς τόσο του ειδικού όσο και του παιδιού.
 6. Ο κάθε ειδικός θα πρέπει να βασίζει την παρέμβασή του, στα δυνατά στοιχεία του μαθητή και να τον κινητοποιεί στην μάθηση.
 7. Δεν πηγαίνουν τα παιδιά στους ειδικούς για να κάνουν τα μαθήματα του σχολείου, αλλά πηγαίνουν για να τους βοηθήσουν οι ειδικοί να αυτονομηθούν και να αποδίδουν μαθησιακά το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
 8. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Ο έντιμος ειδικός πρέπει να μπορεί να κατευθύνει τον γονιό στην ανάλογη ειδικότητα βάσει των δυσκολιών της συγκεκριμένης περιόδου.
 9. Εάν μετά από ένα εξάμηνο, δεν βλέπουμε βελτίωση στο παιδί μας, τότε πρέπει να σκεφτούμε το ενδεχόμενο αλλαγής ειδικού.

Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικές ερωτήσεις που μπορείτε να απευθύνεται στον ειδικό στην πρώτη συνάντηση

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
 1. Ποια είναι η ειδικότητά του;
 2. Τι πτυχία έχει και από που;
 3. Πόσα χρόνια ασκεί το επάγγελμα;
 4. Με τι ηλικίες ασχολείται;
 5. Ποια είναι η πλειοψηφία των δυσκολιών που αναλαμβάνει;
 6. Μπορεί να σας δώσει στοιχεία από πελάτες του, προκειμένου να ρωτήσετε την γνώμη τους;
 7. Τι μεθόδους αξιολόγησης χρησιμοποιεί; Σταθμισμένα ή άτυπα εργαλεία αξιολόγησης;
 8. Η αξιολόγηση πληρώνεται έξτρα, αν ναι πόσο και πόσες συνεδρίες πιστεύει ότι θα χρειαστεί και αν θα λάβει ο γονιός αναλυτική έκθεση αξιολόγησης;
 9. Χρησιμοποιεί έτοιμο υλικό παρέμβασης ή το ετοιμάζει  ίδιος;
 10. Πως ανακαλύπτει τα θετικά χαρακτηριστικά του παιδιού και το μαθησιακό του προφίλ;
 11. Είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό του σχολείου;
 12. Ποια θα είναι η δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε εμείς ως γονείς στο σπίτι με το παιδί;
 13. Συνεργάζεται με άλλες συμπληρωματικές ειδικότητες και αν ναι με ποιες και ποιους;
 14. Σε ποιο χώρο πραγματοποιούνται οι συνεδρίες
 15. Μπορείτε εσείς να έχετε ακουστική ή άλλη πρόσβαση στην συνεδρία;
 16. ‘Eχει άλλους συνεργάτες ή όλες οι συνεδρίες γίνονται από τον ίδιο;
 17. Ποιες μέρες έχει διαθέσιμες για συνεδρίες;
 18. Πότε και πως είναι διαθέσιμος για επικοινωνία με τους γονείς;
 19. Κάθε πότε γίνονται οι πληρωμές;
 20. Τι ισχύει με τις ακυρώσεις συνεδριών;
 21. Ποια στοιχεία είναι αυτά που τον διαφοροποιούν από άλλους ειδικούς;
 22. Υπάρχουν συμπληρωματικές έκτακτες παροχές;
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ
 1. Επισκεφτείτε και συζητήστε με αρκετούς, πριν επιλέξετε σε ποιόν θα πάτε το παιδί σας.
 2. Παρατηρήστε πως είναι διαμορφωμένος ο χώρος που θα γίνονται οι συνεδρίες.
 3. Παρακολουθήστε την σχέση που έχει ο ειδικός με το παιδί σας. Νοιώθει καλά και οικεία μαζί του, νοιώθει πιεσμένο;
 4. Τι γνωρίζω σχετικά με το μαθησιακό προφίλ του παιδιού μου; Πως μαθαίνει καλύτερα, ακούγοντας, διαβάζοντας ή μέσω κίνησης;
 5. Ποιά προσέγγιση ταιριάζει καλύτερα στο παιδί, μια ήρεμη προσέγγιση ή πιο αυστηρή;
 6. Τι είναι αυτό που το κινητοποιεί και τον ενδιαφέρει;
 7. Καταγράψτε την πρόοδό του παιδιού, εάν μετά από αρκετές συνεδρίες, δεν βλέπεται πρόοδο, εάν νοιώθετε μια αρνητική συμπεριφορά στο παιδί σας τότε σκεφτείτε το ενδεχόμενο αλλαγής ειδικού.