Ως γονείς βρισκόμαστε πάντα στην θέση να εξηγήσουμε στο παιδί μας, την δυσκολία που μπορεί να έχει στο σχολείο.

Θα πρέπει να του περάσουμε το μήνυμα, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Ότι όλοι έχουν δυνατά σημεία, πλεονεκτήματα και ταλέντα που απλά περιμένουν να τα ανακαλύψουμε,

Ψάχνοντας λοιπόν, επιλέξαμε κάποια βιβλία για παιδιά. Εξηγούν με ένα θετικό τρόπο τις διάφορες μαθησιακές δυσκολίες και δίνουν την θετική προοπτική τους.

Σας τα παραθέτουμε λοιπόν και σας προτρέπουμε να τα χρησιμοποιήσετε για να εξηγήσετε με τον καλύτερο και πιο δυνατό τρόπο στο παιδί το τι του συμβαίνει.