Στάδια ανάπτυξης παιδιών ηλικίας μέχρι 4-5 ετών

Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης 4-5 ετών. Εάν ο γονιός βλέπει σημαντικές καθυστερήσεις στην επίτευξη αυτών των στόχων, καλό είναι να απευθυνθεί σε ειδικό ανάλογα με τα προβλήματα που παρατηρεί.

Γνωστική Ανάπτυξη
(σκέψη, κατανόηση, επίλυση προβλήματος)
Ζωγραφιά ανθρώπου με 6 μέλη
Μετράει μέχρι το 5
Γνωρίζει πόλη και δρόμο
Διευρύνεται η κατανόηση των εννοιών                                         του χρόνου
Γλωσσική Ανάπτυξη
(κατανόηση – έκφραση)
Λεκτικά παιχνίδια
Τρίγωνο, Τετράγωνο, Κύκλο
Λεξιλόγιο 1500 λέξεις
Μιλάει υποθετικά (Ελπίζω …)
Κινητική Ανάπτυξη
(αδρή / λεπτή)
Πηδάει μπροστά 10 βήματα
Αυτονομία στις σκάλες
Κόβει με ψαλίδι σε γραμμή
Αναδυόμενη γραφή
Κοινωνική Ανάπτυξη
(επαφή με άλλους, ομάδα)
Κοινωνικό παιχνίδι
Ενδιαφέρον για το άλλο φύλο
Ρεαλιστικό θεατρικό παιχνίδι με λεπτομέρειες / χρόνος/ τόπος
Μπορεί να τρώει μόνο του Αυτονόμηση
(ντύσιμο, φαγητό, πλύσιμο)

Βάζει παπούτσια
Αλείφει βούτυρο στο ψωμί
Ανεξαρτησία στην τουαλέτα