Στάδια ανάπτυξης παιδιών ηλικίας μέχρι 5-6 ετών

Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης 5-6 ετών. Εάν ο γονιός βλέπει σημαντικές καθυστερήσεις στην επίτευξη αυτών των στόχων, καλό είναι να απευθυνθεί σε ειδικό ανάλογα με τα προβλήματα που παρατηρεί.

Γνωστική Ανάπτυξη
(σκέψη, κατανόηση, επίλυση προβλήματος)
Αναγνωρίζει μερικά γράμματα και αριθμούς -Μετρά μέχρι το 10
Ομαδοποιεί με 1 στοιχείο
Αυξάνεται η προσοχή
Γλωσσική Ανάπτυξη
(κατανόηση – έκφραση)
Χρησιμοποιεί όλα τα είδη των προτάσεων
Τείνει να ολοκληρωθεί η άρθρωση
Λόγος κοντά στον ενήλικα
Κινητική Ανάπτυξη
(αδρή / λεπτή)
Ισορροπεί
Πηδάει σκοινάκι
Κάνει πατίνια
Κόβει πιο σύνθετα σχήματα
Βάφει σε πλαίσιο, κολλάει
Κοινωνική Ανάπτυξη
(επαφή με άλλους, ομάδα)
Επιλέγει φίλους
Παίζει επιτραπέζια παιχνίδια ή ανταγωνιστικά παιχνίδια
Επιχειρήματα – Απόψεις
Αυτονόμηση
(ντύσιμο, φαγητό, πλύσιμο)
Ντύνεται αυτόνομα
Πλένει δόντια
Προσέχει το δρόμο