Το παιδί μου δεν θέλει να διαβάσει. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την άρνηση και την δυσαρέσκεια του παιδιού μας;

Το παιδί μου δεν θέλει να διαβάσει

Το παιδί μου δεν θέλει να διαβάσει

Πηγή: Γιαννοπούλου Ελισσάβετ, ψυχολόγος