Τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, έχουν και αυξημένο άγχος. Το άγχος πολλές φορές σωματοποιείται και είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Μπορεί να οδηγήσει σε εγκατάλειψη του σχολείου, επιθετικότητα, απομόνωση, ακόμη και σε κατάθλιψη.

Η έγκαιρη και έγκυρη βοήθεια ειδικού είναι αυτή που θα βοηθήσει τόσο το παιδί όσο και την οικογένεια ολόκληρη.

Διαβάστε λοιπόν 6 βασικά σημεία που καλό είναι να γνωρίζεται