Πόσες φορές δεν ξέφυγε η κατάσταση από τον έλεγχο. Πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η μετάβαση από το πρόγραμμα των διακοπών στο πρόγραμμα του σχολείου. Πως μπορείτε να τα πείσετε να πάνε για ύπνο, πως μπορείτε να μπείτε σε ένα σταδιακό πρόγραμμα για ύπνο και ξύπνημα νωρίς. Πάρτε ιδέες

Συγγραφέας: Kate Kelly

Επιμέλεια: Jenn Osen Foss

Απόδοση στα Ελληνικά: Μηλιώνη Λία

Πηγή: Understood.org