Ειδικής παιδαγωγικής

4 φορές την βδομάδα για 7 βδομάδες και………

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣΑπευθύνεται σε μαθητές Ε' και Στ' δημοτικού αλλά και μαθητές Α΄ Γυμνασίου με δυ...

Continue reading

Ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της καθημερινής μελέτης για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο

Οι εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές δίνουν  τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να υποστηρίξει αποτε...

Continue reading

Παιγνιώδη εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) έχουν ελλείματα στον μαθησιακό, αντιληπτικό, ψυχοκινητικό  κ...

Continue reading

Παιχνίδι και νοητική υστέρηση

Το παιχνίδι ως αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό μέσο για  παιδιά  με νοητική υστέρηση

Το παιχνίδι μπορεί άριστα να τους διδάξει όχι μόνο τις διάφορες δεξιότητες αλλά και να τα βοηθήσει σταδιακά να κατανοήσουν τις διάφορες καταστάσεις και  δράσεις των ενηλίκων

Continue reading

Η αποτελεσματικότητα χρήσης υπολογιστών

Η αποτελεσματικότητα χρήσης υπολογιστών

Η χρήση υπολογιστή και λογισμικού σύνθεσης φωνής για τη δυσλεξία Διεξήχθη έρευνα σε πανεπιστημιακό επίπεδο σχετικά με τη χρήση υπολογι...

Continue reading

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της μάθησης

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της μάθησης

Νέες τεχνολογίες Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της μάθησης, αντικατοπτρίζουν την παραδοχή ότι οι μαθητές που δυσκολεύονται να γράψ...

Continue reading