Λεκτική Ευχέρεια και Νευρογλωσσική / Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Ως Λεκτική Ευχέρεια (Verbal Fluency) ορίζεται η ικανότητα του ανθρώπου, ειδικότερα του Εγκεφάλου να εκμαιεύει διάφορες πληροφορίες και ...

Continue reading