Αρχική Σχολική Εκπαίδευση Δραστηριότητες Δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων μελέτης ανά σχολική τάξη

Δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων μελέτης ανά σχολική τάξη

Πως μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην σχολική μελέτη με την δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων.

Διαφορετικό για Α και Β τάξη, Γ και Δ τάξη, Ε και ΣΤ τάξη. 

Πάρτε ιδέες και εφαρμόστε τις στα παιδιά σας, έτσι ώστε να μάθουν την αυτοοργάνωση και αυτορύθμιση. Δεξιότητες ζωής και όχι μόνο μελέτης.