Μιά τάξη αγγλικών με πολλούς διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους μαθητών.

Πως μπορείς να κάνεις την διδασκαλία αγγλικών για όλους τους μαθητές πιο εύκολη σε μια μεγάλη τάξη  όπου οι μαθητές μαθαίνουν γλώσσα;
Πως μπορείς να συμπεριλάβεις στην διδασκαλία σου όλους τους μαθητές, με διαφορετικά μαθησιακά προφίλ και διαφορετικές μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες;

Χρησιμοποιώντας μερικές απλές τεχνικές, θα κάνετε την μάθηση προσβάσιμη σε όλους.

 

Πολλές φορές συνιστούν σε μαθητές που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να μην μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά να επενδύσουν αυτό τον χρόνο για να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην μητρική τους γλώσσα. Παρόλο που αυτή η λογική είναι καλοπροαίρετη, υπάρχουν και οι αντιρρήσεις που λένε ότι κάθε ένας πρέπει να έχει το δικαίωμα να μάθει μια γλώσσα που επιθυμεί:

Ισότιμη εκπαίδευση

Ισότιμη εκπαίδευση

 • είναι λάθος να αφήνουμε στο περιθώριο μερικούς μαθητές, προτείνοντας να γνωρίζουν μόνο μία γλώσσα σε ένα κόσμο που διευρύνεται συνεχώς η ανάγκη για παγκόσμια κουλτούρα.
 • προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτονομία, θα πρέπει να μάθουν αγγλικά.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην εκμάθηση ξένης γλώσσας όπως:

 • η βελτίωση της φωνολογικής επεξεργασίας,
 • η ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και
 • να αποδεχτούν καλύτερα την διαφορετικότητα και το απροσδόκητο.

O αποκλεισμός μαθητών από την ξένη γλώσσα δεν είναι προς όφελος των μαθητών.

Δραστηριότητες στην τάξη

Μαθητές με μαθησιακές διαφορετικότητες, βιώνουν σίγουρα περισσότερες προκλήσεις μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα, αλλά με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και υποστήριξη τίποτα δεν είναι ανυπέρβλητο.

Διδακτικές παρεμβάσεις και η υποστήριξη όπως:

Τρόποι παρέμβασης μέσα στην τάξη

Τρόποι παρέμβασης μέσα στην τάξη

 • εφαρμογή πολυαισθητηριακής διδασκαλίας
 • πολλές ευκαιρίες για επανάληψη και εμπέδωση
 • παραδόσεις σε μικρές
 • διαχειρίσιμες ποσότητες,
 • απλουστευμένες γραμματικές οδηγίες, δεξιότητες μελέτης και φωνολογικές διευκρινήσεις

Δραστηριότητες που εμπεριέχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, πραγματικά βοηθούν όλους τους μαθητές και όχι μόνο αυτούς που μαθαίνουν διαφορετικά από τον τυπικό πληθυσμό. Συχνά οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνονται στις καλές διδακτικές πρακτικές.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο “Including Dyslexic Language Learners” του ELT WELL είναι δραστηριότητες που βασικά υποστηρίζουν την γλωσσική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα βελτιώνουν και δεξιότητες μνήμης αλλά και επεξεργασίας. Περισσότερο όμως διευκολύνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η τελευταία έκδοση “Including Dyslexic Language Learners”, ELT WELL είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να αντιστοιχεί δραστηριότητες με τα εργαλεία αξιολόγησης των CAM-YL και CAM+. Παρακάτω παραθέτουμε μερικές δραστηριότητες:

 1. ELT_well_cuisenaire-questions
 2. ELT_well_dont-answer-this
 3. ELT_well_and-so-although-bingo
 4. ELT_well_building-the-ark

Σε κάθε μία δραστηριότητα, δίνεται πλήρης ανάλυση του πως μπορεί να λειτουργήσει σε  ομαδικό περιβάλλον. Αλλά και το πως μπορεί να ρυθμιστεί το επίπεδο δυσκολίας για ομάδες μικτών δυνατοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να προσαρμοστούν και σε ατομικό μάθημα, μια και τα εργαλεία διατίθενται σε μορφή κειμένου και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή.

Αυτές αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο βιβλίο

Related Posts