Σας ετοιμάζουμε, διαδραστικές, πρακτικές παρουσιάσεις με ποικιλία υλικών τόσο έντυπων, όσο και ψηφιακών, για παρέμβαση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχίζουμε να σας παρουσιάζουμε τους ομιλητές μας και το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Μερικές παρουσιάσεις μπορεί να συμπτυχθούν λίγο στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. 

Σοφία Τσακαλίδου, υποψήφια διδάκτορας Α.Π.Θ.

Η Σοφία Τσακαλίδου είναι εκπαιδευτικός γερμανικής γλώσσας, υποψήφια διδάκτορας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην αξιολόγηση και παρέμβαση των μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας στο πλαίσιο της εκμάθησης της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας. Ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και το μεταπτυχιακό της στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Π.Θ. στον τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η καταγραφή των δυσκολιών των μαθητών με δυσλεξία και η πρακτική αντιμετώπιση των δυσκολιών στο πλαίσιο της τάξης. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα επιμορφωτικά προγράμματα με αντικείμενο την Ειδική Αγωγή καθώς και τα Προγράμματα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 Περίληψη

Οι τάξεις μικτών ικανοτήτων αποτελούν καθημερινότητα για όλους τους/τις μαθητές/-τριες και όλους τους/τις εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων τάξεων υπάρχουν διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν.

Αναλυτικότερα, εξετάζουμε την περίπτωση της δυσλεξίας, αναφέροντας ορισμένα συνήθη χαρακτηριστικά (οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, σειροθέτηση, αντίληψη του χώρου και του χρόνου, συγκέντρωση, φωνολογική επίγνωση, παρεμφερή συμπτώματα ψυχολογικής φύσης).

Σκιαγραφώντας την καθημερινότητα στη σχολική τάξη, αναφέρονται ορισμένοι τρόποι ενίσχυσης κατά την εκμάθηση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, εστιάζοντας στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Παρατίθενται, ακόμη, ορισμένες πρακτικές εφαρμογές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο πλαίσιο της τάξης της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας. 

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εισήγηση, μαζί με τις υπόλοιπες της διημερίδας  δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Επισημαίνω ότι η παραπάνω εισήγηση σχετικά με τα Γερμανικά είναι στα πλαίσια της διημερίδας με τίτλο “Μαθησιακές δυσκολίες: σύγχρονες πρακτικές αξιολόγησης και παρέμβασης”. 

Περισσότερα για την διημερίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ