Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης δυσλεξίας σε ενήλικους

Πως μπορεί να γίνει ο εντοπισμός πιθανότητας δυσλεξίας σε ενήλικους.

Εάν οι απαντήσεις σε αυτές είναι οι περισσότερες ΝΑΙ και αν η καθημερινότητα είναι δύσκολη λόγω των δυσκολιών αυτών, καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιον επαγγελματία που ασχολείται με διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών ενηλίκων ή με δημόσιο κέντρο διαγνώσεων. Σας τονίζουμε ότι οι δυσκολίες αυτές πρέπει να εμμένουν στο χρόνο και να είναι έντονες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, πληκτρολογώντας μπερδεύετε τους αριθμούς;
2. Κάνετε λάθη στην ορθογραφία;
3. Γράφοντας μια ημερομηνία, κάνετε συχνά λάθη;
4. Μπερδεύεται ημερομηνίες, ώρες, ξεχνάτε ραντεβού;
5. Οι έντυπες φόρμες σας δυσκολεύουν και σας μπερδεύουν;
6. Σας δυσκολεύει όταν σας τηλεφωνούν να κρατήσετε σημειώσεις και να τις μεταφέρετε σωστά;
7. Μπερδεύεται τα νούμερα όπως το 35 με το 53;
8. Μπορείτε να πείτε με την σειρά και με ευκολία τους μήνες του έτους;
9. Σας δυσκόλεψε να μάθετε τον πίνακα του πολλαπλασιασμού;
10. Καθυστερείτε να διαβάσετε μια σελίδα ενός βιβλίου;
11. Δυσκολεύεστε στο να ξεχωρίσετε το αριστερά από το δεξιά; 12. Δυσκολευτήκατε να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις;

Ερωτηματολόγιο εντοπισμού δυσλεξίας σε ενήλικους

Ερωτηματολόγιο εντοπισμού δυσλεξίας σε ενήλικους

Το ερωτηματολόγιο αυτό, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Professor Tim Miles OBE of Bangor University ακολουθώντας εμπειρική έρευνα των Dr Ross Cooper of LLU+, London South Bank University.

Το ερωτηματολόγιο αυτό, δεν προσπαθεί να καταγράψει τα ταλέντα, τις δεξιότητες ή το δυναμικό που σχετίζεται με την δυσλεξία. Το ερωτηματολόγιο, έχει επικεντρωθεί σε βασικές δυσκολίες που βιώνουν άτομα με δυσλεξία σε τομείς όπως η ανάγνωση, η ορθογραφία, η μνήμη, η οργάνωση και η αλληλουχία.

Πηγή:  British Dyslexia Association
Απόδοση: Μηλιώνη Λία